Đã qua sử dụng

động cơ

máy phát điện

dong co thuy

dau nhot
petronas
Follow us:  
 • Marine engines
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Generator Set
  • Caterpillar
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Equipments
  • Caterpillar
  • Mitsubishi
  • Others
 • Engines
  • Mitsubishi
  • Others
 • Petronas lubricants
  • Commercial Vehicle Lubricant
  • Motorcycle Oil
  • Industrial Lubricants
 • Spare parts
  • AFA Parts
  • Cummins
  • Mitsubishi
 • Gearbox
  • Advance
  • FADA
Used
STT
Code
Brand
Model
Power
RPM
1
551
KTA38G1
780 KVA
1500
2
549
KTA19G4
500 KVA
1500
3
536
NTA855G2
300KW
1800
4
535
KTA38G5
1000 KVA
1500
5
467
KTA19-G4
500 KVA
1500
6
425
QST30-G4
1121 kVA
1500RPM
7
412
QST30G4
1000kVA
1800RPM
8
286
KTTA50-G2
1500kW
1800RPM
9
363
QST30-G1-NR1
750kW
1800RPM
10
380
KTA50-G3
1375kVA
1500RPM
MarelliMotori Alternator
PETRONAS LUBRICANTS
Hitachi Marine Gear