động cơ thủy

động cơ

máy phát điện

dong co thuy

dau nhot
petronas
Follow us:  
 • Marine engines
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Generator Set
  • Caterpillar
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Equipments
  • Caterpillar
  • Mitsubishi
  • Others
 • Engines
  • Mitsubishi
  • Others
 • Petronas lubricants
  • Commercial Vehicle Lubricant
  • Motorcycle Oil
  • Industrial Lubricants
 • Spare parts
  • AFA Parts
  • Cummins
  • Mitsubishi
 • Gearbox
  • Advance
  • FADA
Products
STT
Code
Brand
Model
Power
RPM
1
604
1104C-44TAG
93.6kW
1500
2
603
C32
1300 Hp
2205
3
602
3406C
465 HP
1350
4
601
6KXZS-GT
540 kW
2084
5
600
KTA50M2
1700HP
1800
6
599
S6R & S6R2
7
598
TF15M-67QVRC-49
8
597
S6R2-MPTK
480 KW
1350
9
596
S12A2-MPTK
709 kW
1500
10
595
GS16R-MPTK
958.8 kW
1500
11
594
GS6R-MPTK
338KW
1500
12
593
S6R2
34A40-02130
13
592
S6R2
04826-40040
14
591
S6R2
37571-10101
15
590
S6R2
04400-02200
« 1 2 3 4 5 »
MarelliMotori Alternator
PETRONAS LUBRICANTS
Hitachi Marine Gear