MÁY PHÁT ĐIỆN

động cơ

máy phát điện

dong co thuy

dau nhot
petronas
Follow us:  
 • Marine engines
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Generator Set
  • Caterpillar
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Equipments
  • Caterpillar
  • Mitsubishi
  • Others
 • Engines
  • Mitsubishi
  • Others
 • Petronas lubricants
  • Commercial Vehicle Lubricant
  • Motorcycle Oil
  • Industrial Lubricants
 • Spare parts
  • AFA Parts
  • Cummins
  • Mitsubishi
 • Gearbox
  • Advance
  • FADA
Generator Set
STT
Code
Brand
Model
Power
RPM
1
612
QSK60-G9
2250 KW
1800 RPM
2
604
1104C-44TAG
93.6kW
1500
3
588
C4.4 DITA
86.25 KVA
1500
4
584
18V22AG
2880KW
900
5
582
YZC30RSC, YZC42RSC, YZC60RSC
30KVA, 42KVA, 60KVA
1500
6
573
16V2000
1500 kW
805
7
572
12V149
1200KVA
1500
8
571
S12R-F1PTAW2
1694KVA
1500
9
566
16CM32C
7370KW
720
10
562
KTA38G5
1000 KVA
1500
11
552
DCA-610SPM
585 kW
1800
12
551
KTA38G1
780 KVA
1500
13
550
KTA50G4
1500 KVA/1200 kW
1500
14
549
KTA19G4
500 KVA
1500
15
547
KTA50-G8
1615 KVA
1500
« 1 2 3 »
MarelliMotori Alternator
PETRONAS LUBRICANTS
Hitachi Marine Gear