ĐỘNG CƠ THỦY

động cơ

máy phát điện

dong co thuy

dau nhot
petronas
Follow us:  
 • Marine engines
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Generator sets
  • Caterpillar
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Equipments
  • Caterpillar
  • Mitsubishi
  • Others
 • Engines
  • Mitsubishi
  • Others
 • Petronas lubricants
  • Commercial Vehicle Lubricant
  • Motorcycle Oil
  • Industrial Lubricants
 • Spare parts
  • AFA Parts
  • Cummins
  • Mitsubishi
 • GEARBOX
  • Advance
  • FADA
Marine engines
STT
Code
Brand
Model
Power
RPM
1
560
S6R-T2MPTK
811/ 630 Hp
1800/ 1600 rpm
2
559
3406B
550 HP
3
558
KTA19-M3
477kW/ 640 HP
1800
4
553
3512C
1764kW
1800
5
545
S6R2-T2MPTK3L
1017
1406
6
539
KTA38-M2
1050 HP
1600 RPM
7
528
KTA50M2
1800 HP
1900
8
526
S6R2-T2MPTK3L
759 KW/ 1017 HP
1406
9
525
S6R-T2MPTK
470 KW/ 630 HP , 605 KW / 811HP
1600 /1800
10
524
S6B3-T2MPTK2L
448KW/601HP
2001
11
461
S12R-MPTA
880kW
1600RPM
12
458
S6U-C2MPTK
680kW/912HP
1100RPM
13
457
S16R2-T2MPTK
1450kW/1944HP
1350RPM
14
456
S16R-T2MPTK
1250kW/1676HP
1600RPM
15
455
S12R-T2MPTK
940kW/1261HP
1600RPM
« 1 2 »
MarelliMotori Alternator
PETRONAS LUBRICANTS
Hitachi Marine Gear