Đã qua sử dụng

động cơ

máy phát điện

dong co thuy

dau nhot
petronas
Follow us:  
 • Marine engines
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Generator Set
  • Caterpillar
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Equipments
  • Caterpillar
  • Mitsubishi
  • Others
 • Engines
  • Mitsubishi
  • Others
 • Petronas lubricants
  • Commercial Vehicle Lubricant
  • Motorcycle Oil
  • Industrial Lubricants
 • Spare parts
  • AFA Parts
  • Cummins
  • Mitsubishi
 • Gearbox
  • Advance
  • FADA
Used
STT
Code
Brand
Model
Power
RPM
1
546
G3516 SITA
1085 HP
1200 RPM
2
532
G3516
1025 KVA
1200
3
462
SR4B
2000kW
1800RPM
4
427
3508
1000 kVA
1500RPM
5
271
3508
1000kVA
6
345
3608
3150kVA
1000RPM
7
347
3508B
1100kVA
1100RPM
MarelliMotori Alternator
PETRONAS LUBRICANTS
Hitachi Marine Gear