CÁC THIẾT BỊ

động cơ

máy phát điện

dong co thuy

dau nhot
petronas
Follow us:  
 • Marine engines
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Generator Set
  • Caterpillar
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Equipments
  • Caterpillar
  • Mitsubishi
  • Others
 • Engines
  • Mitsubishi
  • Others
 • Petronas lubricants
  • Commercial Vehicle Lubricant
  • Motorcycle Oil
  • Industrial Lubricants
 • Spare parts
  • AFA Parts
  • Cummins
  • Mitsubishi
 • Gearbox
  • Advance
  • FADA
Equipments
STT
Code
Brand
Model
Power
RPM
1
581
FR70, WA 470, 621E, 966G
2
580
KX080, ZX50, KX61, CAT 308C, E50
3
579
PC160, ZX130/240/135
4
577
PW130W-7K
82KW
MarelliMotori Alternator
PETRONAS LUBRICANTS
Hitachi Marine Gear