động cơ thủy

động cơ

máy phát điện

dong co thuy

dau nhot
petronas
Follow us:  
 • Marine engines
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Generator sets
  • Caterpillar
  • Cummins
  • Mitsubishi
  • Others
 • Equipments
  • Caterpillar
  • Mitsubishi
  • Others
 • Engines
  • Mitsubishi
  • Others
 • Petronas lubricants
  • Commercial Vehicle Lubricant
  • Motorcycle Oil
  • Industrial Lubricants
 • Spare parts
  • AFA Parts
  • Cummins
  • Mitsubishi
 • Gearbox
  • Advance
  • FADA
Products
STT
Code
Brand
Model
Power
RPM
1
582
YZC30RSC, YZC42RSC, YZC60RSC
30KVA, 42KVA, 60KVA
1500
2
581
FR70, WA 470, 621E, 966G
3
580
KX080, ZX50, KX61, CAT 308C, E50
4
579
PC160, ZX130/240/135
5
577
PW130W-7K
82KW
6
576
3406B
472HP
7
575
S6R2-T2MPTK-3
691KW
1406
8
574
C4.4
68kW/106KVA
1500
9
573
16V2000
1500 kW
805
10
572
12V149
1200KVA
1500
11
571
S12R-F1PTAW2
1694KVA
1500
12
570
45951-25095
45951-25095
13
569
S6R2
37507-55600
14
568
S6R2-T2MPTK3L
37517-10010
15
567
S6R2-T2MPTK3L
35A90-00301
« 1 2 3 4 5 »
MarelliMotori Alternator
PETRONAS LUBRICANTS
Hitachi Marine Gear